Skip links

2.b

2.b

Doha Kalkınma Turu’nun yetkisine uygun olarak, her türlü tarımsal ihracat sübvansiyonunun ve eşdeğer etkiye sahip tüm ihracat tedbirlerinin paralel olarak ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere, dünya tarım piyasalarındaki ticari kısıtlamaların ve çarpıklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi