Skip links

2.a

2.a

En az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretim kapasitesini artırmak için kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştirme ve bitki ve hayvan gen bankalarına yapılan yatırımların, güçlendirilmiş uluslararası işbirliği de dahil