Skip links

2.5

2.5

2020’ye kadar, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde sağlıklı bir şekilde yönetilen ve çeşitlendirilen tohum ve bitki bankaları da dahil olmak üzere tohumların, kültür bitkilerinin ve çiftlikte yetiştirilen ve evcilleştirilen hayvanların ve bunlarla ilişkili yabani türlerin genetik çeşitliliğinin korunması ve genetik kaynakların ve ilgili geleneksel bilginin kullanımından doğan faydalara erişimin ve bunların adil ve eşit bir şekilde paylaşımının uluslararası düzeyde kabul edildiği şekilde teşvik