Skip links

17.9

17.9

Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen işbirliği de dahil olmak üzere, tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına yönelik ulusal planları desteklemek için gelişmekte olan ülkelerde etkili ve hedefe yönelik kapasite geliştirmenin uygulanmasına yönelik uluslararası desteğin artır