Skip links

17.8

17.8

En az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankası ve bilim, teknoloji ve inovasyon kapasite geliştirme mekanizmasının 2017’ye kadar tam olarak faaliyete geçirilmesi ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi olmak üzere etkinleştirici teknolojinin kullanımının artır