Skip links

17.7

17.7

Karşılıklı olarak mutabık kalındığı üzere, imtiyazlı ve tercihli koşullar da dahil olmak üzere, uygun koşullarda gelişmekte olan ülkelere çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, transferi, yaygınlaştırılması ve yayılmasının teşvik