Skip links

17.6

17.6

Bilim, teknoloji ve inovasyon konusunda Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen bölgesel ve uluslararası işbirliğinin ve bunlara erişimin geliştirilmesi ve özellikle Birleşmiş Milletler düzeyinde mevcut mekanizmalar arasında koordinasyonun geliştirilmesi ve küresel bir teknoloji kolaylaştırma mekanizması yoluyla karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarda bilgi paylaşımının artır