Skip links

17.5

17.5

En az gelişmiş ülkeler için yatırım teşvik rejimlerinin benimsenmesi ve uygulanması