Skip links

17.4

17.4

Borç finansmanı, borç hafifletme ve borçların yeniden yapılandırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan koordineli politikalar yoluyla gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli borç sürdürülebilirliğine ulaşmalarında yardımcı olunması ve borç sıkıntısını azaltmak için yüksek borçlu yoksul ülkelerin dış borçlarının ele