Skip links

17.2

17.2

Birçok gelişmiş ülkenin gelişmekte olan ülkelere RKY/GSMH’nin yüzde 0.7’si ve en az gelişmiş ülkelere RKY/GSMH’nin yüzde 0.15 ila 0.20’si hedefine ulaşma taahhüdü de dahil olmak üzere, gelişmiş ülkelerin resmi kalkınma yardımı taahhütlerini tam olarak yerine getirmeleri RKY sağlayıcıları, en az gelişmiş ülkelere RKY/GSMH’nin en az yüzde 0.20’sini sağlama hedefi belirlemeyi düşünmeye teşvik