Skip links

17.19

17.19

2030’a kadar, gayri safi yurtiçi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin ilerleme ölçümleri geliştirmek için mevcut girişimlerin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiksel kapasite oluşturulmasının desteklenmesi