Skip links

17.18

17.18

2020’ye kadar, gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, göç durumu, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamlarla ilgili diğer özelliklere göre ayrıştırılmış yüksek kaliteli, zamanında ve güvenilir verilerin kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırmak için en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteğinin artırılması