Skip links

17.17

17.17

Ortaklıkların deneyimlerinden ve kaynak sağlama stratejilerinden yararlanarak etkili kamu, kamu-özel sektör ve sivil toplum ortaklıklarını teşvik