Skip links

17.16

17.16

Gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını desteklemek üzere bilgi, uzmanlık, teknoloji ve mali kaynakları harekete geçiren ve paylaşan çok paydaşlı ortaklıklarla tamamlanan sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın geliştirilmesi