Skip links

17.12

17.12

İthalata uygulanacak tercihli menşe kurallarının şeffaf ve basit olmasını ve pazara erişimin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmasını sağlamak da dahil olmak üzere, Dünya Ticaret Örgütü kararlarıyla tutarlı olarak, tüm en az gelişmiş ülkeler için kalıcı bir temelde gümrüksüz ve kotasız pazar erişiminin zamanında gerçekleştirilmesi