Skip links

16.a

16.a

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde şiddeti önlemek ve terörizm ve suçla mücadele etmek üzere her düzeyde kapasite oluşturmak için uluslararası işbirliği de dahil olmak üzere ilgili ulusal kurumların güçlendirilmesi