Skip links

16.8

16.8

Gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımını genişletmek ve güçlendirmek