Skip links

1.b

1.b

Yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik eylemlere hızlandırılmış yatırımı desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksul yanlısı ve toplumsal cinsiyete duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı sağlam politika çerçeveleri oluşturmak