Skip links

Sivil Toplumun ihtiyaçlarına cevap veren politikalara ihtiyacımız var

23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçim öncesi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, sivil toplumun ihtiyaçlarına uzun vadeli çözüm bulabilmek için, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Daha önce iki yüz civarında sivil toplum örgütünün katkısıyla çerçevelendirilen taslak sivil toplum stratejisinin adımlarını önceliklendirerek yeniden imzaya açan örgüt, sivil toplumdan aldığı destekle, sivil toplumun en can alıcı sorunlarının çözümlenebilmesinin; ancak sivil toplumla diyalog içerisinde bir stratejinin onaylanarak uygulanması ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Başlatılan ziyaretler kapsamında 9 Aralık 2021 akşamı Bağımsızlık Yolu yetkilileri ile görüşen Sivil Toplum İnisiyatifi görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, imzacı dernekler adına, seçime katılacak tüm siyasi partileri ziyaret etmek istediklerini belirtti.  Sivil Toplum Örgütleri’nin var olan sorunların çözümü ve Kıbrıs’ın demokratik gelişiminin temin edilmesi için karar süreçlerinin vazgeçilemez paydaşları olduğu bir kez daha hatırlatan Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, sadece yasal zeminde değil, pratik uygulamalarda da pek çok sorun olduğuna dikkat çekti. Bağımsızlık Yolu ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten dernek yetkilileri, partinin sivil toplum stratejisini kendi program ve politikalarına dahil edeceklerine ilişkin onay aldıklarını aktardı. Bağımsızlık Yolu’na hazırladıkları muhalefet programında sivil toplumun önceliklerine ve ihtiyaçlarına yer verdikleri için teşekkür eden örgüt sivil toplumun rolünü vurguladı: 

“Değerli siyasi partiler, sivil toplum gerek yurttaşlar gerekse hükümetler için bilgi kaynağı olmakla kalmaz, toplum yararı için savunuculuk yapar, politika ve uygulamaları izler, hesap sorar, alternatif çözüm önerileri getirir ve hükümetin eksik ve yetersiz kaldığı alanlarda hak sahiplerine gerekli hizmetleri sunarak hayatın her alanında topluma katkı koyar. Sivil Toplum Örgütleri’nin toplumun ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmesi için, sivil toplumun karşılaştığı sorunlar hükümet programlarında ele alınmalı ve öncelikli olarak uygulanması sağlanmalıdır. Bunun için, sivil toplumun taleplerine duyarlılık gösterip ivedilikle adım atmanızı talep ediyoruz”.

Başlatılan kampanyaya şu ana kadar, Akova Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA), Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Fransız Kültür Derneği, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Kıbrıs İki Dillilik İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUIR Kıbrıs Derneği, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, Temiz Toplum Derneği, Üçüncü Toplum Forumu ve Yeşil Barış Hareketi olmak üzere toplam yirmi örgüt imza verdi. 

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Aralık ayı içerisinde seçime katılacak tüm siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeyi hedeflediklerini vurguladı.