Skip links

Sivil Toplum Stratejisi geliştirilmesine bir imza da Halkın Partisi’nden

23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçim öncesi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, sivil toplumun ihtiyaçlarına uzun vadeli çözüm bulabilmek için, siyasi partilerle görüşmeye devam ediyor. Dernek, 16 Aralık Perşembe günü Halkın Partisi yönetimiyle görüştü. 

Görüşmede sivil toplumun ihtiyaçlarına cevap veren politikalar üretilebilmesi amacıyla sivil toplum örgütlerinin imzasıyla oluşturulan talepler listesi, parti yetkililerine sunuldu. Sivil toplumun demokratikleşmedeki rolüne vurgu yapılan toplantıda, Halkın Partisi sivil toplumun gelişmesi için daha önce attıkları adımlardan bahsetti ve yirmi altı örgüt tarafından imza konulan öncelikler listesinin önemine inandıklarını vurguladı. Yakında kamuoyu ile paylaşılacak Halkın Partisi Seçim Vizyonu kitapçığında da sivil toplumun ihtiyaçlarına yönelik ilgili düzenlemenin yapılacağının altı çizildi. 

Görüşme sırasında Halkın Partisi, partinin iradesinin sivil toplumdan yana olduğunu belirterek, sivil toplumun gelişmesini sağlayacak Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesi’ne imza koydu. Bildirge’de, “Biz, Halkın Partisi olarak, sivil toplum örgütlerini, demokrasinin güçlenmesi, insan haklarının korunması, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel sorunların çözümü için vazgeçilmez ve eşit bir aktör kabul ediyoruz. Sivil toplum örgütlerinin, politika yapım ve uygulama aşamalarının her aşamasında karar alma süreçlerine katılımları ve güçlenmeleri için elverişli yasal ve mali ortamın oluşturulması için çalışacağımıza söz verir ve gerekli önlemleri almayı taahhüt ederiz”, denildi. Bildirge kapsamında sunulan ve Halkın Partisi’nin imza koyduğu öncelikler arasında, STÖ’ler için yasal bağlamda elverişli ortamın geliştirilmesi, sivil toplumun karar mekanizmalarına katılımı, finansmana erişmek için geliştirilmiş altyapı ile bireysel ve kurumsal bağışın geliştirilmesi yer alıyor. Bildirgeye ilk imza Bağımsızlık Yolu tarafından geçen hafta konulmuştu.

Başlatılan kampanyaya şu ana kadar, Akova Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA), Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Fransız Kültür Derneği, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Folk-Der, Global Politikalar Merkezi, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Kıbrıs İki Dillilik İnisiyatifi, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUIR Kıbrıs Derneği, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (Kuşkor), Mağusa Kültür Derneği (MKD), Lefke Turizm Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (Makamer), Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, Üçüncü Toplum Forumu ve Yeşil Barış Hareketi olmak üzere toplam yirmi altı örgüt imza verdi. 

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Aralık ayı içerisinde seçime katılacak tüm siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeyi hedeflediklerini bir kez daha vurgularken ve seçime girecek tüm siyasi parti yetkililerinin Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesi’ne imza koymasını beklediklerinin altını çizdi.