Skip links

Birleş Harekete Geç Dönüştür Projesi açılış etkinliği gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum İşbaşında VII hibe çağrısı kapsamında finanse edilen, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği tarafından yürütülen, “Birleş, Harekete Geç, Dönüştür: Sürdürülebilir Kalkınma için Birliği Güçlendirme” projesi açılış etkinliği gerçekleştirildi.

29 Mart 2022 Salı günü, dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak Dernek Yürütme Kurulu Başkanı Süreyya Çelmen Değer açılış konuşmasını yaparak, dernek ve proje hakkında bilgi verdi. Değer, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin, evrensel insan hakları sözleşmeleri doğrultusunda hareket eden hak temelli bir örgütü olduğunu vurgulayarak; diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde veriye dayalı, etkin ve dönüştürücü politikalar geliştirmeyi ve koordineli savunuculuk yapmayı; demokratik, çoğulcu ve sürekli gelişen, mekanizmalarla korunan ve karar alma süreçlerinde aktif rol alan bir sivil topluma katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Süreyya Çelmen Değer, konuşmasında sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak, “Hepimiz, sivil toplum örgütleri olarak kendi tematik alanlarımız içerisinde, hayatı dönüştürmeye çalışırken; bugün bu çabayı ortaklaştırmak ve birlikte mücadeleye dönüştürmek, artık dünden daha da değerli. Zaman; tematik alanlar kadar, sivil toplumun müdahale çerçevesinin ortaklaştığı her alanda birlikte hareket etmeyi önceliklendirme zamanıdır” diyerek, ortak sorunların ortak mücadele ile çözülebileceğinin altını çizdi. Değer, “Birleş, Harekete Geç ve Dönüştür” projesinin sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda bilgi ve birikimini arttırmayı, söz konusu ortak alanlarda ortak savunuculuk yapmalarına imkân sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. 

Süreyya Çelmen Değer’in ardından Avrupa Birliği adına konuşmasını yapan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty; Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’ni ilk kez Avrupa Birliği’nden hibe almasından dolayı tebrik ederek, nispeten küçük bir proje için oldukça iddialı bir proje olduğu değerlendirmesini yaptı. Docherty, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinde yapılan çalışmaların Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ön plana çıkmadığını ancak yerel sorunlar nedeniyle büyük resmi gözden kaçırmamamız gerektiğini belirterek, “Deyim yerindeyse ağaçları olduğu kadar ahşabı da görebilmemiz gerekir. Aktivistler için kapasite geliştirme faaliyetleri ve genel halk için bilgilendirme kampanyası bu nedenle çok önemlidir ve umarız ki insanlar konulara ne kadar duyarlı olurlarsa, konulara ilişkin bilgi ve farkındalık da o kadar artar”, dedi.  Docherty, projenin Bu emelleri bir defaya mahsus değil, uzun bir iş birliği döneminin başlangıcı olacağına inandığını belirterek sözlerine son verdi.