Skip links

Birleş, Harekete Geç, Dönüştür

Birleş, Harekete Geç, Dönüştür projesi  Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği tarafından yürütülmektedir. Proje 01.11.2021 tarihinde imzalanmış olup 24 aylık bir sivil toplum projesidir. 

Projenin genel hedefi Sivil Toplumun stratejik planlama ve savunuculuk alanında gelişmesine katkı koymaktır. Bu bağlamda, proje koordineli savunuculuğun gelişmesi adına  STÖ’lerin bir araya gelip ortak fayda üzerine beraber çalışmaları için Sivil Toplum’u cesaretlendirmeyi hedefler. 

Proje, yaptığı aktivitelerle Sivil Toplum İnisiyatifi’nin örgütsel ve erişim kapasitesini geliştirmekte; STÖ’lerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hakkında bilgi ve eylemlerini artırmakta; ve SKH’lar çerçevesinde stratejik politikalar geliştirilmesine yönelik koordineli savunuculuk yapılmasını sağlamaktadır.

Proje faaliyetleri arasında SKH’lar çerçeve alınarak STÖ’lere yönelik çeşitli eğitimler; halka ve STÖ’lere yönelik farkındalık kampanyaları ve savunuculuk çalışmaları yer almaktadır. 

Proje, daha iyi stratejik planlama ve etkili savunuculuk için ittifaklar oluşturarak ve STÖ’lerin karar alma süreçlerine aktif katılımıyla demokratik yönetişimi güçlendirerek STÖ’lerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, geniş Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) aracılığıyla, barış, özgürlük, eşit haklar ve insan onuru gibi temel değerlerin yanı sıra iyi yönetişim, sosyal dahiliyet ve cinsiyet eşitliği gibi kavramlar teşvik edilecektir. Buna ek olarak, STÖ’ler ve kamu sektörü arasında sektörler arası işbirliğini ve ortaklığı teşvik ederek STK’ları politika ve karar alma ve uygulamaya katılmaya teşvik edecektir. Bu eylemin, şeffaflık, hesap verebilirlik ve ilgili paydaşların katılımı açısından sosyo-ekonomik değişime ve iyi yönetişime katkıda bulunması beklenmektedir.